• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Wolne lokale użytkowe

czwartek, 26.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246

zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych.

Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni.

Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19)
lub telefonicznie tel. 55 235 69 02 wew. 256.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

 

AL. ODRODZENIA 10

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, II piętro w Elblągu o powierzchni

930,00 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze

Spółdzielnią. W przypadku wynajęcia na okres 10 lat indywidualne negocjacje.

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  11,50 zł/m2. Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 10 700,00 zł.

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, parter (po sklepie metalowym) w Elblągu
  o powierzchni 60,59 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze Spółdzielnią

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  11,50 zł/m2. Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 700,00 zł.

 • lokal użytkowy - w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, I piętro ( po piekarni) w Elblągu o łącznej powierzchni 7,40 m2 .

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 150,00  zł.

 • lokal użytkowy - w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, I piętro ( vis a vis mięsnego) w Elblągu o łącznej powierzchni 12,20 m2 .

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 300,00  zł.

 • lokal użytkowy - w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, I piętro ( od strony rampy ) w Elblągu o łącznej powierzchni 43,60 m2 .

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 900,00  zł.

 

PODGÓRNA 12

 • lokal użytkowy – boks nr  10 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  21,45 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  12 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  20,94 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  13 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  21,43 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  14 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  17,89 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  19 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  24,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  20 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  18,91 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 

 • lokal użytkowy – boks nr  21 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  26,33 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy -  boks nr  22 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  26,33 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  23 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  24,57 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  24 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  23,04 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  25 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  22,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,