• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Alfabetyczny wykaz członków Rady Nadzorczej

Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
w częściach w dniach 10, 11, 12, 13 czerwca 2019 r. na trzyletnią kadencję 2019-2022.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

 1. Mateusz Adamowicz
 2. Marian Gołębiewski
 3. Przemysław Jaworski
 4. Jerzy Jedynak
 5. Katarzyna Kisielewska
 6. Iwona Mikulska
 7. Roman Rynkiewicz

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 18.06.2019 r.

Organizacja Rady Nadzorczej

 1. Przewodniczący – Iwona Mikulska
 2. Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Jedynak
 3. Sekretarz –Przemysław Jaworski

Komisje problemowe

I. Rewizyjna

1. Katarzyna Kisielewska - Przewodnicząca
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Roman Rynkiewicz
5.Iwona Mikulska

II. Zasobów Mieszkaniowych

1. Marian Gołębiewski- Przewodniczący
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Roman Rynkiewicz
5. Przemysław Jaworski