• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na remont podjazdu betonowego w SDH JANTAR

poniedziałek, 01.09.2014

Elbląg. dn.29.08.2014r.

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Remont podjazdu betonowego w SDH JANTAR przy ul. Aleja Odrodzenia 10 od strony Poczty”.

Zakres robót – 132,309 m2.

Termin złożenia oferty – 12.09.2014, godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 1.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 11.09.2014 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.