• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na "wykonanie 25 audytów energetycznych ex post"

piątek, 02.11.2018

Elbląg, dnia 02/11/2018 r.I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", 82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 246 wystosowała zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą: "Wykonanie 25 audytów energetycznych ex post dla 25 budynków mieszkalnych termomodernizowanych w SM "Zakrzewo" w Elblągu".
Szczegóły w załączniku do pobrania - Plik - załącznik do pobrania


Pozostałe załączniki - pliki do pobrania

załącznik nr 1 SIWZ - plik do pobrania
załącznik nr 4 - plik do pobrania
załącznik nr 5 - plik do pobrania
załącznik nr 6 - plik do pobrania.