• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na termomodernizację 6 budynków mieszkalnych

wtorek, 04.12.2018

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w  Elblągu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014- 2020Elbląg, 04.12.2018r.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „ZAKRZEWO" z siedzibą w Elblągu przy ulicy Robotniczej 246  ogłasza przetargi nieograniczone na:


Przetarg nr 1

Termomodernizację ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Robotnicza 248  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Otwarcie ofert  w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godzinie:10.15

Dokumentacja mozliwa do pobrania w linku - http://www.zakrzewo.elblag.pl/0,1321-dokumentacja-przetarg_nr_1_na__termomodern._robotnicza_248


Przetarg nr 2

Termomodernizację ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Robotnicza 250  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Otwarcie ofert  w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godzinie: 10.30

Dokumentacja mozliwa do pobrania w linku - http://www.zakrzewo.elblag.pl/1,1322-dokumentacja-przetarg_nr_2_na__termomodern._robotnicza_250


Przetarg nr 3

Termomodernizację ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Robotnicza 252  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Otwarcie ofert  w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godzinie:10.45

Dokumentacja mozliwa do pobrania w linku - http://www.zakrzewo.elblag.pl/1,1323-dokumentacja-przetarg_nr_3_na__termomodern._robotnicza_252


Przetarg nr 4

Termomodernizację ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Wiejska 34         w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Otwarcie ofert  w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godzinie: 11.00

Dokumentacja mozliwa do pobrania w linku - http://www.zakrzewo.elblag.pl/1,1324-dokumentacja-przetarg_nr_4_na__termomodern._wiejska_34


Przetarg nr 5

Termomodernizację ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Szarych Szeregów 1-2  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Otwarcie ofert  w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godzinie: 11.15

Dokumentacja mozliwa do pobrania w linku  - http://www.zakrzewo.elblag.pl/1,1325-dokumentacja-przetarg_nr_5_na__termomodern._szarych_szer.1-2


Przetarg nr 6

Termomodernizację ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Okulickiego 4-9  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Otwarcie ofert  w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godzinie: 11.30

Dokumentacja mozliwa do pobrania w linku - http://www.zakrzewo.elblag.pl/1,1326-dokumentacja-przetarg_nr_6_na__termomodern._okulickiego_4-9

 

 

Termin składania ofert  na przetargi od 1-6  - 19.12.2018r, godz. 1000 w siedzibie Zamawiającej w pokoju  nr 1.

Zakres prac zawarty jest w:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przedmiarach inwestorskich.

Specyfikacje oraz pozostałe dokumenty określające warunki przetargu są dostępne na stronie internetowej www.zakrzewo.elblag.pl w zakładce Fundusze Unijne POIiŚ oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyjaśnień i informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 55 235 69 02 lub 04      wew.238, 249, fax. 55 235 69 02, lub osobiście w siedzibie  Zamawiającej w pokoju  nr 2.

Zamawiającej przysługuje prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.