• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Wyniki przetargu termomodernizację 6 budynków na os. Zawada

poniedziałek, 31.12.2018

Projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblagu.”

Projekt współfinansowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014-2020.

 

 

 

Elbląg, dnia 31.12.2018r.OGŁOSZENIE  WYNIKÓW

SM  „ZAKRZEWO" z siedzibą w Elblągu przy ul. Robotniczej 246 informuje, że przetargi nieograniczone z dnia 19.12.2018r. na wykonanie 6 zadań pn. : „Termomodernizacja ścian i remont loggii budynków mieszkalnych w zasobach SM Zakrzewo.” zostały rozstrzygnięte.

 

 

 

PRZETARG NR 1 z godz. 10:15

Termomodernizacja ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Robotnicza 248  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Numer Oferty

 

Oferent

Cena oferty

Udzielona gwarancja

Punkty

za cenę

Punkty za gwarancję

Punkty ogółem


1.

Zakład Ogólnobudowlany Bogumił Pink

ul. Kasprzaka 15

82-300 Elbląg

1 236 297,65

48

90

4

94,0
PRZETARG NR 2 z godz. 10:30

Termomodernizacja ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Robotnicza 250  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Numer Oferty

 

Oferent

Cena oferty

Udzielona gwarancja

Punkty

za cenę

Punkty za gwarancję

Punkty ogółem

 

 

1.

Zakład Ogólnobudowlany Bogumił Pink

ul. Kasprzaka 15

82-300 Elbląg

1 230 971,79

48

90

4

94,0

 

 

PRZETARG NR 3 z godz. 10:45

Termomodernizacja ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Robotnicza 252  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Numer Oferty

 

Oferent

Cena oferty

Udzielona gwarancja

Punkty

za cenę

Punkty za gwarancję

Punkty ogółem

 

 

1.

Zakład Ogólnobudowlany Bogumił Pink

ul. Kasprzaka 15

82-300 Elbląg

1 236 297,65

48

90

4

94,0

 

 

 

PRZETARG NR 4 z godz. 11:00

Termomodernizacja ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Wiejska 34 w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Numer Oferty

 

Oferent

Cena oferty

Udzielona gwarancja

Punkty

za cenę

Punkty za gwarancję

Punkty ogółem

 

 

1.

P.H.U. SEZAM
Małgozata Pink ul. Kasprzaka 15
82-300 Elbląg

2 321 235,14

48

90

4

94,0

 

 

 

 

PRZETARG NR 5 z godz. 11:15

Termomodernizacja ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Szarych Szeregów 1-2  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Numer Oferty

 

Oferent

Cena oferty

Udzielona gwarancja

Punkty

za cenę

Punkty za gwarancję

Punkty ogółem

 

 

1.

P.H.U. SEZAM

2 228 446,11

48

90

4

94,0

Małgorzata Pink

ul. Kasprzaka 15

82-300 Elbląg

 

 

 

PRZETARG NR 6 z godz. 11:30

Termomodernizacja ścian i remont loggii budynku  mieszkalnego  przy ulicy Okulickiego 4-9  w Elblągu na podstawie  projektu budowlanego.

Numer Oferty

 

Oferent

Cena oferty

Udzielona gwarancja

Punkty

za cenę

Punkty za gwarancję

Punkty ogółem

 

 

1.

P.H.U. SEZAM

4 431 568,47

48

90

4

94,0

Małgorzata Pink

ul. Kasprzaka 15

82-300 Elbląg