• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na wymianę izolacji rur c.o.

wtorek, 17.07.2018

Elbląg, 17.07.2018r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „ZAKRZEWO" z siedzibą w Elblągu przy ulicy Robotniczej 246  ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany  izolacji rur c.o w postaci płaszcza gipsowego i wełny mineralnej                na izolację rur c.o z otulin typu Thermawool  lub równoważnych gr. 20, 30, 50, 100 mm, zgodnie z przedmiarem robót,  w piwnicach w częściach wspólnych budynków termomodernizowanych w  SM „ZAKRZEWO” w Elblągu.

Zakres prac zawarty jest w specyfikacji, przedmiarze robót, rysunkach inwentaryzacyjnych.

1.Termin składania ofert  - 03.08.2018r, godz. 1000 w siedzibie Zamawiającej w pokoju  nr 1

2.Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 03.08.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godz.1015.

Specyfikacje określające warunki przetargu są dostępne na stronie internetowej WWW.zakrzewo.elblag.pl w zakładce Fundusze Unijne oraz w Bazie Konkurencyjności

WWW.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyjaśnień i informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 55 235 69 02 lub 04 wew.238  -  fax. 55 235 69 02, lub osobiście w siedzibie  Zamawiającej w pokoju  nr 2.

Zamawiającej przysługuje prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

ZAŁĄCZNIKI:


SPECYFIKACJA